EBA SOFTWARE SİSTEM

ÜRÜNLER > AİLE DANIŞMANLIĞI


AİLE DANIŞMANLIĞI SERTİFİKA PROGRAMI

Türk Hava Kurumu Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Dünya İşitme Engelliler ve Engelliler Federasyonu  tarafından Aile Danışmanlığı Sertifika Programı kursu açılacaktır. Eğitim Organizasyonunu PSY Q Eğitim Danışmanlık Hizmetleri ve Turizm Ticaret Limited Şirketi üstlenecektir.

AİLE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI İÇERİĞİ

 1. EĞİTİM PROGRAMININ ADI

Aile Danışmanlığı Eğitimi Sertifika Programı

2. PROGRAMIN HEDEF KİTLESİ

YÖNETMELİĞE GÖRE, KİMLER AİLE DANIŞMANI OLABİLİR?

MADDE 14 – (1) Sosyal hizmet, psikoloji, sosyoloji, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, tıp, hemşirelik ve çocuk gelişimi alanlarından birinde en az dört yıllık lisans programlarından mezun olanlar, Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu veya üniversitelerden, biri tarafından uygun görülen en az üç yüz saati teorik ve en az otuz saati süpervizyon eşliğinde olmak üzere yüz elli saati uygulamalı toplam dört yüz elli saatlik aile danışmanlığı alanında bir eğitim programını başarıyla tamamladıktan sonra sertifika alanlar, aile danışmanı ünvanı alabilir (Aile Danışma Merkezi Yönetmeliği, 2012).

Kimler Başvurabilir:

Psikoloji,

Sosyal Hizmetler,

Sosyoloji,

Psikolojik Danışma ve Rehberlik,

Tıp,

Hemşirelik,

Çocuk Gelişimi, alanlarından birinden en az dört yıllık lisans programlarından mezun olanlar.

YÖNETMELİĞE GÖRE, KİMLER AİLE DANIŞMANLIĞI MESLEK ELEMANI OLABİLİR? 

 • Doktorlar
 • Psikolojik Danışmanlar
 • Psikologlar
 • Çocuk Gelişimi Uzmanları
 • Sosyal Hizmet Uzmanları
 • Sosyologlar
 • Hemşireler
 • Aile ve Tüketici Bilimleri Mezunları (Sadece Aile Danışmanlığı Meslek Elemanı olmak için başvurabilirler)
 • Okul Öncesi Öğretmenleri (Sadece Aile Danışmanlığı Meslek Elemanı olmak için başvurabilirler)
 • İlgili programların mezun durumunda olan 4. sınıf öğrencileri kayıt yaptırabilirler.

3. BAŞVURU SÜRESİ, KOŞULLARI VE KABULÜ

Kayıt esnasında istenen belgeler 4 yıllık lisans diploması, kimlik ve 2 adet fotoğrafı teslim etmek.

KAYIT TARİHLERİ                     : 16.03.2020 – 17.04.2017 tarihleri arası

KESİN KAYIT TARİHLERİ       :  20.04.2020 – 24.04.2020 tarihleri arası

Eğitim Koordinatörü:

Uzm. Aile Danışmanı Tolga Nasuh ARAN

Eğitimciler:

Prof Dr. Brian S. CANFIELD

Prof Dr. Ercan KOCAYÖRÜK

Prof Dr. Paul PELUSO

Prof Dr. Brande FLAMEZ

Uzm.Dr. Burcu SERİM DEMİRGÖREN

Dr.Öğr.Gör.Çağdaş Öykü MEMİŞ

Dr. Öğr.Gör.Murat ELLEZ

Uzm. Aile Danışmanı Tolga Nasuh ARAN

Uzm. Aile Danışmanı Eyüp SARI

Aile Danışmanı Sibel USTAEL

Avukat Özge ÖZŞAHİN

Seren BİÇER

4. EĞİTİM PROGRAMININ AMACI

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (eski adıyla Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı), Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü 04.09.2012 tarihli ve 28401 sayılı “Aile Danışma Merkezi Yönetmeliği”ne göre ilgili meslek elemanlarına yönetmeliğe uygun aile danışmanlığı eğitimi ve sertifikası vermek.

5. EĞİTİM PROGRAMININ SÜRESİ

Süresi: 570 saat

420 Saat Teorik (300 saat teorik 120 Saat İşaret Dili Eğitimi) + 120 saat uygulama+ + 30 saat süpervizyon) 120 Saat İşaret Dili Eğitimini isteyenler alacaktır.

Eğitim Saatleri

Hafta içi: 17:00-22:30

Cumartesi: 09.00–18.00

Pazar: 09.00–18.00

6. EĞİTİM PROGRAMININ TARİHİ

KURSUN BAŞLAMA TARİHİ    : 25.04.2020

7. EĞİTİM PROGRAMININ YERİ

PSY Q Akademi: Donanmacı Mahallesi 1734 Sokak No:4/3 Karşıyaka/İzmir (Eğitim Yeri değişikliği kursiyer sayısına göre yapılacaktır)

8. EĞİTİM PROGRAMINA KATILIM ÜCRETİ

Ücret: 5000 TL. (KDV dahil)  

Öğrenci Ücreti: 4500 TL (KDV dahil)

Kredi kartına 5 taksit yapılır.

9. EĞİTİM PROGRAMINA DEVAM ZORUNLULUĞU

Geçerli bir mazeret dışında, eğitimde teorik modüllere % 75, uygulamalı modüllere % 100 oranında devam edilmesi beklenmektedir. Supervizyon modülüne 30 saat devam zorunluluğu vardır. 30 saatlik supervizyonu tamamlamayanlara sertifika verilmeyecektir. Süpervizyonlar esnasında mazeretli devamsızlık yapanlar daha sonradan supervizyonlarını tamamlamakla yükümlüdürler.

10. EĞİTİM PROGRAMININ ÖĞRENME HEDEFLERİ

Aile Danışmanlığı konusunda teorik bilgiye sahip olmak, aile danışmanlığı ilke ve tekniklerini öğrenmek ve uygulamak, aile süreçleri, ailede iletişim ve ruh sağlığı konularında bilgi sahibi olmak, aile danışmanlığı uygulamaları yapmak ve süpervizyon almak. Bu faaliyeti başarı ile tamamlayan her kursiyer;

 • Aile Danışmanlığının tanımını yapar.
 • Aile Danışmanlığını gerektiren nedenleri bilir.
 • Ailenin tanımını yapar.
 • Aile sistemini ve temel kavramları bilir.
 • Sistemik aile danışmanlığı konusunda gerekli altyapıyı bilir.
 • Yaygın aile yapılarını tanır.
 • Aile yaşam döngüsünü açıklar.
 • Aile Danışmanlığı kuramlarının kuramsal görüşünü bilir.
 • Aile Danışmanlığı kuramlarının danışma süreci tekniklerini bilir.
 • Aile Danışmanlığı kuramlarının güçlü ve sınırlı yanlarını bilir.
 • Çiftler arasında yaşanan temel sorunları bilir.
 • Aile Danışma Tekniklerini kullanır.
 • Aile Danışması sürecinin ana bölümlerini bilir.
 • Aile Danışması süreç basamaklarını uygular.
 • Aile Danışma sürecinde yapılan hataları bilir.
 • Aile Danışmasındaki etik ilkeler bilir.
 • Aile Danışmanlığına yönelik örnekleri uygular.
 • Aile sistemi içerisinde işlev bozulmalarına neden olan, aile ve bireylerin, bireysel gelişimlerini ve yetiştirilmelerini olumsuz yönde etkileyen, aile yaşam döngüsü ve gelişimsel farklılıklar ile eşler arasında ilişki ve iletişim sorunlarına yol açan, anne baba olarak rol ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmelerini güçleştiren ve aile üyelerinin psiko-sosyal ve ekonomik yapılarını tehdit eden sorunların oluşmadan önce engellenmesi ve ortaya çıkan sorunların çözümlenmesinde birey ve aile ile çalışmak,
 • Kişilerin içinde geliştikleri veya işlevlerini yerine getirdikleri aile sistemini veya ilişkide bulundukları diğer sosyal çevreyi değerlendirmeye dayanan ve bu anlayıştan yola çıkarak bireylere, çiftlere veya ailelere sorunlarının çözümüne dönük değişim ve gelişime yönelik hizmetler sunmak,
 • Aile üyelerinin oturumlardaki etkileşim sürecinin içeriğini raporlaştırmak,
 • Aile kurma niyetinde olan bireylere rehberlik ve danışma hizmetleri vermek,
 • Anne ve babaların çocuk eğitiminde daha bilgili olması, bu bilgilerini hayata geçirmesi, çocuğuyla ve eşiyle ilişkisini geliştirmesi için anne ve babalara yönelik çalışmalar gerçekleştirmek,
 • Boşanma öncesinde ailelere psiko-sosyal süreç ve dinamikleri de dahil ederek arabuluculuk hizmetleri planlamak ve uygulamak,
 • Boşanmış bireylere ve çocuklarına bu durumdan olumsuz etkilenmemeleri için boşanma sonrası uyum programları planlamak ve uygulamak,
 • Tek ebeveynli ailelere danışmanlık ve destek hizmeti vermek,
 • Aile içi şiddetin önlenmesine yönelik rehberlik ve danışmanlık hizmetlerini vermek,
 • Gerektiğinde aile üyelerini ihtiyaçlarına yönelik olarak ruh sağlığı ve hastalıkları hizmeti veren kurum ve kuruluşlara yönlendirmek.

11. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yazılı sınav ve vaka (danışma seans) sunumu yapılacaktır.

Kursiyerlerin başarısını değerlendirmek amacıyla en az 100 sorudan oluşan ve tüm konuları kapsayan çoktan seçmeli test sınavı yapılacak, 60 ve üzeri not alanlar başarılı sayılacaktır.

Başarılı olanlara “Kurs Belgesi” (Sertifika) verilecektir.

Sınav soruları sınav komisyonu tarafından hazırlanacak ve sınav THK Üniversitesi ve Dünya İşitme Engelliler ve Engelliler Federasyonu’nun belirlediği yetkililerce yapılacaktır.

12. SUPERVİZYON VE UYGULAMA

 • 30 saat süpervizyon olmak üzere toplamda 150 saat uygulamalı.
 • Eğitimin teorik kısmı tamamlandıktan sonra, supervizyon grupları oluşturularak, kursiyerlerin kendi vakaları üzerinde aile terapisi müdahale uygulamaları ele alınacak.
 • Kursiyerler en az bir farklı danışan grubu ile (en az 1 tane aile veya 1 tane çift) görüşme yapacak. Kursiyerler yaptıkları görüşmelerin(seansların) vaka kayıtları (video veya ses ve deşifre) ile vaka formülasyonu ile birlikte sunumunu yapıp süpervizyon alacaktır.
 • Supervizyonlar birebir yüz yüze yapılacaktır. Supervizyonlar hem bireysel hem de grup supervizyonu şeklinde yapılacaktır. Supervizyon süresi 30 saattir.

13. EĞİTİM PROGRAMI SONUNDA VERİLECEK BELGE TÜRÜ

Verilecek Sertifika:

T.C. Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı Gerçek Kişiler ve Özel Hukuk Tüzel Kişileri ile kamu kurum ve kuruluşlarınca açılacak aile danışmanlığı merkezleri hakkında yönetmelik ve 09/2012 tarihli gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişileri ile kamu kurum ve kuruluşlarınca açılacak Aile Danışmanlığı Merkezleri hakkındaki yönetmelik uygulamaları hakkındaki genelgesine uygundur. Bu sertifikaya sahip olanlar Türkiye’nin her yerinde Aile Danışmanlığı merkezi açma yetkisine sahip olacaklardır. Eğitime katılan ancak henüz mezun olmayan ilgili bölümlerin 4.sınıf öğrencilerine kurs belgesi (sertifika) mezun olduktan sonra verilecektir.

14. EĞİTİMCİLER

Ünvanı Adı Soyadı Bölümü Uzmanlık Alanları
Prof. Dr. Brian S.
Canfield
Psikolojik Danışma ve Aile Danışmanlığı, FloridaAtlantic
University ABD
Psikolojik Danışma ve Aile Danışmanlığı
Süpervizyon ve
Eğitimi
Prof. Dr. Ercan
Kocayörük
Psikolojik Danışma ve Aile Danışmanlığı, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Aile Danışmanlığı Süpervizyonu ve Eğitimi
Uzm. Dr Burcu Serim
Demirgören
Çocuk ve ErgenRuh Sağlığı,
Dokuz Eylül
Üniversitesi
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı
Dr. Öğr. Gör. Çağdaş Öykü
Memiş
Yetişkin Ruh SağAydın Adnan
Menderes
Üniversitesi
Yetişkin Ruh Sağlığı, BDT, ACT Eğitimcisi
Dr. Öğr.Gör. Ahmet Murat
Ellez
Okul Öncesi Eğitimi, Dokuz Eylül Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme, Program Geliştirme veAraştırma
Teknikleri
Uzm. Aile Dan. Tolga Nasuh
Aran
MEB Psikolojik Danışma, Psikoloji veUzman Aile
Danışmanlığı
Uzm. Aile Dan. Eyüp Sarı MEB Psikolojik Danışma, Aile Danışmanlığı
Aile Danışmanı Sibel Ustael MEB Psikoloji ve
Uzman Aile
Danışmanlığı
Avukat Özge Özşahin Serbest Medeni Hukuk
Eğitmen  Seren Biçer   Türk İşaret Dili

AİLE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI HAKKINDA

SIK SORULAN SORULAR

 1. KİMLER BU EĞİTİME BAŞVURABİLİR?

MADDE 15 – (1) Merkezde çalışacak meslek elemanları; tıp, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, sosyal hizmet, çocuk gelişimi, okul öncesi öğretmenliği, sosyoloji, aile ve tüketici bilimleri, hemşirelik, psikoloji alanlarından birinde asgari dört yıllık lisans programını tamamlamış olanlar, (2) Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu veya üniversitelerin, biri tarafından uygun görülen en az seksen saati teorik ve kırk saati uygulamalı olmak üzere toplam yüz yirmi saatlik eğitim programını başarıyla tamamlayanlar ve/veya sertifikaya sahip olanlar meslek elemanı olabilir (Aile Danışma Merkezi Yönetmeliği, 2012).

Aile Danışmanlığı Yönetmeliğinde belirtilen meslek grupları başvurabilir.

 • Psikoloji,
 • Sosyal Hizmetler,
 • Sosyoloji,
 • Psikolojik Danışma ve Rehberlik,
 • Tıp,
 • Hemşirelik,
 • Çocuk Gelişimi, alanlarından birinden en az dört yıllık lisans programlarından mezun olanlar.

2. HANGİ YÖNETMELİĞE GÖRE KİMLER AİLE DANIŞMANI OLABİLİR?

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (eski adıyla Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı), Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü 04.09.2012 tarihli ve 28401 sayılı “Gerçek Kişiler Ve Özel Hukuk Tüzel Kişileri İle Kamu Kurum Ve Kuruluşlarınca Açılacak Aile Danışma Merkezleri Yönetmeliği, Üçüncü Bölüm, 14. Maddesine göre;

3. EĞİTİM PROGRAMI SONUNDA HANGİ BELGE VERİLECEK?

Başarılı olanlara Türk Hava Kurumu Üniversitesi onaylı Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Aile Danışma Merkezleri Yönetmeliği’ne uygun “Kurs Belgesi” (Sertifika) verilecektir. İşaret dili eğitimini alan kursiyerler ayrıca Dünya İşitme Engelliler ve Engelliler Federasyonu onaylı uygulayıcı sertifikası alabileceklerdir.

4. BU SERTİFİKA İLE AİLE DANIŞMA MERKEZİ AÇABİLİR MİYİM?

04.09.2012 tarihli ve 28401 sayılı “Danışma Merkezleri Yönetmeliği, İkinci Bölüm, Açılış başvurusunda istenecek belgeler arasında *Madde 14’deki 450 saatlik aile danışmanlığı eğitimini tamamlamış olma şartı bulunmaktadır. Buna istinaden bu sertifikaya sahip olanlar Türkiye’nin her yerinde Aile Danışmanlığı Merkezi açma yetkisine sahiptir. Bu eğitimi tamamladıktan sonra Aile Danışma Merkezi açmak isteyenler T.C. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

5. EĞİTİM PROGRAMININ SÜRESİ KAÇ SAAT?

Faaliyetin süresi 450 saattir. 300 teorik ve 150 saat süpervizyon ve uygulamalı olmak üzere toplam 450 saattir.

Uygulamalı modülün 30 saati supervizyondan oluşmaktadır.

İsteyen kursiyerler 120 Saatlik İşaret Dili Eğitimi alabilirler.

6. EĞİTİM PROGRAMININ BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHİ NEDİR?

Başlama Tarihi 25 Nisan 2020’dir. Bitiş tarihleri daha sonra belirlenecektir. Tahmini teori eğitimi bitiş tarihi 31 Temmuz 2020’dir.

7. BAŞVURU SÜRESİ VE KOŞULLARI NEDİR?

16.03.2020 tarihinden itibaren başvuru ön kayıtları alınacaktır. Ön kayıt ücreti olarak 500 TL alınacaktır. Eğitimin çeşitli nedenlerden dolayı açılmaması durumunda ön kayıt ücreti geri ödenecektir. Kursiyer kesin kayıt döneminden önce eğitime katılamayacağını bildirmesi zorunludur. Aksi takdirde ön kayıt ücreti geri ödenmeyecektir. Kayıt döneminde 20.04.2020-24.04.2020 kayıt döneminde istenen belgeleri (4 yıllık lisans diploması, kimlik ve 2 adet fotoğraf) teslim etmek ve eğitime katılım ücretini yatırmak yeterlidir.

8. BAŞVURULAR NEREYE YAPILACAK?

Başvurular Dünya İşitme Engelliler ve Engelliler Federasyonu İzmir İl Temsilciliği adresine yapılacaktır.

9. EĞİTİM PROGRAMI HANGİ GÜNLER YAPILACAK?

Eğitim hafta sonları cumartesi ve pazar günleri olmak üzere 09.00 ile 18.00 saatleri arasında ve hafta içi 17.00 ile 22.30 saatleri arasında yapılacaktır. Eğitim programı detayları daha sonra duyurulacaktır.

 1. EĞİTİM PROGRAMININ YERİ NERESİDİR?

PSY-Q Eğitim Danışmanlık Hizmetleri Turizm ve Ticaret Limited Şirketi adresidir.

 1. EĞİTİM PROGRAMINA KATILIM ÜCRETİ NE KADAR?

Öğrenci için= 4500 TL (KDV Dahil)

Diğer Katılımcılar için= 5000 TL (KDV Dahil)

 1. EĞİTİM PROGRAMINA KATILIM ÜCRETİNİ TAKSİTLİ ÖDEME YAPABİLİR MİYİM?

Evet, yapabilirsiniz. İlk taksit peşin olmak üzere toplam 5 taksit kredi kartıyla yapılmaktadır.

 1. ÖDEMEYİ HANGİ IBAN NUMARASINA YATIRACAĞIM?

Hesap bilgileri daha sonra açıklanacaktır.

14.GRUP KATILIMLARINDA ÜCRET İNDİRİMİ VAR MI?

Grup katılımlarına indirim mevcut değildir.

 1. EĞİTİM PROGRAMINA DEVAM ZORUNLULUĞU VAR MI?

Geçerli bir mazeret dışında, eğitimde teorik modüllere % 75, uygulamalı modüllere % 100 oranında devam edilmesi gerekmektedir. Supervizyon modülüne 30 saat devam zorunluluğu vardır.  

15.EĞİTİM VERECEK GÖREVLİLER KİMLER?

Eğitim görevlisi olarak; “Aile Danışmanlığı” konusunda çalışmaları olan akademisyenler veya bu alanda eğitim almış, uygulamalar yapmakta olan “aile danışmanları” görevlendirilmektedir. Eğitim görevlilerimiz; Prof Dr Brian S.Canfield, Prof Dr Ercan Kocayörük, Uzm. Dr Burcu Serim Demrgören, Dr Öğr.Üyesi Çağdaş Öykü Memiş, Dr Öğr. Üyesi Murat Ellez, Uzm. Aile Danışmanı Tolga Nasuh Aran, Uzm. Aile Danışmanı Eyüp Sarı, Aile Danışmanı Sibel Ustael, Av. Özge Özşahin ve İşaret Dili Eğitimcisi Seren Biçer’dir.

16. EĞİTİMİN SONUNDA SINAV OLACAK MI?

Kursiyerlerin başarısını değerlendirmek amacıyla yazılı sınav, vaka (danışma seans) sunumu ve supervizyon yapılacaktır. Yazılı sınav en az 100 sorudan oluşan ve tüm konuları kapsayan çoktan seçmeli test sınavı yapılacaktır. Yazılı sınavda 60 ve üzeri not alanlar ve supervizyon vaka sunumlarını tamamlayanlar başarılı sayılacaktır. Başarılı olanlara “Kurs Belgesi” (Sertifika) verilecektir.

17. SUPERVİZYON NASIL OLACAK?

Eğitimin teorik kısmı tamamlandıktan sonra, supervizyon grupları oluşturularak, kursiyerlerin kendi vakaları üzerinde aile terapisi müdahale uygulamaları ele alınacak. Kursiyerler en az bir farklı danışan grubu ile (en az 1 tane aile veya 1 tane çift) görüşme yapacak. Kursiyerler yaptıkları görüşmelerin(seansların) vaka kayıtları (video veya ses ve deşifre) ile birlikte sunumunu yapıp supervizyon alacaktır. Supervizyonlar birebir ve grup şeklinde olmak üzere yüz yüze yapılacaktır. Supervizyonlar hem bireysel hem de grup supervizyonu şeklinde yapılacaktır. Supervizyon süresi 30 saattir.

18. DANIŞANLARI KİM BULACAK?

Kursiyerler görüşme yapacakları danışanları kendileri bulmaları gerekmektedir.

19. KURSİYERLER GÖRÜŞMELERİ NEREDE YAPACAKLAR?

Kursiyerler görüşmelerini terapötik sürece uygun istedikleri herhangi bir yerde yapabilirler.

Detaylı Bilgi:

Eğitim Koordinatörü: Tolga Nasuh Aran (0532 5419666) E-Posta: tolga.naran@gmail.com (Eğitimin içeriği ile ilgili bilgi alabilirler)

PSY Q Akademi Halkla İlişkiler: Seda Aran (05055815774) E-Posta: psyqpsikoloji@gmail.com (Ödemeler, kayıt süreci ile ilgili bilgi alabilirler)

Dünya İşitme Engelliler ve Engelliler Federasyonu: Safi Urhan (05321396441) safiurhan@gmail.com (İşaret dili eğitimi)

Aile Danışmanlığı Programı

 1. Aile Danışmanlığına Giriş ve Temel Kavramlar (40 saat teorik, 30 saat uygulama)
 2. Aile kavramı;  
 3. Çeşitli bakış açılarına göre aile türleri; 
 4. Ailenin temel fonksiyonları ve aile organizasyonu; 
 5. Aile yaşam döngüsü; 
 6. Aile sistemleri teorisi; 
 7. Ailede inanç sistemleri ve mitler;
 8. Ailede değerler ve çocukta değer kazanımı; 
 9. Aile Yaşam Döngüsü
 10. Aile tarihsel gelişim içerisinde çeşitli fonksiyonları
 11. Aile formları(en yaygın sınıflama)
 12. Aile formları
 13. İşlevlere göre sınıflama
 14. Açık Aileler
 15. Ailenin Tanımı
 16. Bağımsızlık
 17. Yakınlık
 18. Nişanlılık
 19. Evlilik
 20. Yeni evlilik-karşılıklı bağımlılık
 21. Erken çocukluk- çocuk yetiştirme
 22. Okul Öncesi
 23. Ergenlik
 24. Çocukların Evden Ayrılması
 25. Boş Yuva
 26. Emeklilik

Eğitimci Tolga Nasuh ARAN

 1. Aile Danışmanlığı Temel Kuramları I (40 Saat teorik, 30 saat uygulama)
 2. Psikodinamik ve Bowenian aile terapileri; 
 3. Yaşantısal (Experiential) aile terapisi; 
 4. Davranışsal ve bilişsel davranışçı aile terapileri; 
 5. Yapısal aile terapisi; 
 6. Stratejik aile terapisi; 
 7. Çözüm odaklı aile terapisi;
 8. Naratif terapi yaklaşımı ile ailelerle çalışmak;
 9. İmago aile yaklaşımı.

Eğitimci Tolga Nasuh ARAN

 1. Aile Danışmanlığı Temel Kuramları II (24 Saat teorik, 20 saat uygulama)
 2. Aile Danışmanının Rol ve Fonksiyonları
 3. Danışma Sürecinde Yapılan Hatalar
 4. Spesifik Konular
 5. İletişim
 6. Aile İçi İletişim
 7. Aile İletişiminde Sen-Ben-Biz İletileri

Eğitimci Tolga Nasuh ARAN

 1. Temel Psikolojik Danışmanlık Becerileri ve Aile Danışmanlığı (32 Saat teorik, 20 saat uygulama)
 2. Psikolojik Danışmaya ait temel kavramlar; 
 3. Bireysel danışma beceri ve teknikleri; 
 4. Bireyi tanıma teknikleri; 
 5. Bireysel danışma ve aile danışmasının karşılaştırılması;
 6. Aile danışmanın rol ve görevleri;
 7. Aile danışmasının temel aşamaları;
 8. Aile danışmanın nitelikleri;
 9. Aile danışmanlığı beceri ve teknikleri;
 10. Aile danışmanlığı örnek yapılanma modeli;

Eğitimci Ercan Kocayörük

 1. Aile ve Evlilik Süreçleri (28 Saat teorik, 20 Saat uygulama)
 2. Evlilik öncesi danışmanlığı ve eş seçimi; 
 3. Çiftlerin evlilik öncesi uyum süreçleri;
 4. Evliliğe hazırlık süreci;
 5. Evliliğin ilk zamanları ve evliliğe alışma süreci.
 6. Eşler arasında rol dağılımı, romantik ilişkinin desteklenmesi;
 7. Anne baba olmak;

Eğitimci Eyüp Sarı, Brian S. Canfield

 1. Aile ve Ruh Sağlığı (32 Saat)
 2. Ailede ruh sağlığı ve psikopatolojiler; 
 3. Ailede psikolojik yardıma ihtiyacı olan bireyin tanınması; 
 4. Aile içi istismar ve ihmal;   
 5. Aile içi şiddet;  
 6. Ailede İntihar, kayıp, yas vb. durumlar; 
 7. Ailede madde bağımlılığı olan birey; 
 8. Çocuklarda ve ergenlerde davranış bozuklukları; 
 9. Farklı Gelişim özelliğe sahip çocuğu olan aileler;
 10. Ailede kronik rahatsızlığı olan birey ve aile üzerindeki etkisi.

Eğitimci Burcu Serim Demirdöven ve Çağdaş Öykü Memiş

 1. Aile, Sağlık ve Cinsellik (24 Saat)

 • Ailede sağlık bilinci; 
 • Bulaşıcı hastalıklar ve korunma yolları; 
 • Ailede ilkyardım bilinci geliştirme; 
 • Kronik rahatsızlıklarda ailenin etkisi; 
 • Anne-çocuk sağlığı; 
 • Aile planlaması.
 • Cinsellikle ilgili temel kavramlar;
 • Ailede cinsel sorunlar; 

            -Kadında cinsel sorunlar; 

            -Erkekte cinsel sorunlar; 

 • Cinsel işlev bozukları ve yaklaşım biçimleri; 
 • Cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve korunma yolları; 
 • Hamilelik ve cinsel sorunlar; 
 • Yaşlılık dönemi cinsel konular (Menopoz, Andropoz).

Eğitimci Eyüp Sarı

 1. Aile ve Çocuk Hukuku (24 Saat)
 2. Çocuk Hakları Sözleşmesi
 3. Çocuk Hakları Sözleşmesine Taraf Devletler

 • Çocuk Hakları Sözleşmesinde Yer Alan Maddeler
 • Uluslararası Sözleşmeler
 • Ülkemizdeki Yasalar
 • Söz, Nişan, Hediye Ve Hediye İadesi
 • Evlenme
 • Boşanma, Nafaka, Velayet
 • Miras
 • Kişilik Hakları Hukuku
 • Evlat Edinme
 • Ailenin Korunmasına Dair Kanun

Eğitimci Özge Özşahin

 1. Psikolojik Travma ve Krize Müdahale & Yas Danışmanlığı (32 Saat)
 2. Travma Temel Bilgiler
 3. Çocuklarda Ölüm ve Yas Kavramı
 4. Travmatik Birey ve Aile
 5. Kriz Süreci Yönetimi
 6. Basic Ph+
 7. İyileştirici Hikayeler
 8. İyileştirici Hikayeler ( örnek çalışmalar ve uygulama)
 9. Travma Sonrası Toparlanma Teknikleri
 10. Korku ve Uyarılmışlık Durumlarında Kontrolü Sağlama
 11. Travmatik Anı ile İmgeleme Çalışmaları
 12. Travmatik Yaşantılardan Kaçınma Çalışmaları
 13. De brifing (Psikolojik Bilgilendirme ve Anlamlandırma Toplantısı)
 14. De brifing Aşamaları ve örnekleri
 15. De brifing Odaklı Bireysel Görüşme
 16. De brifing Grup Görüşme Uygulaması
 17. Travma ve Krize Müdahale Protokol Örnekleri ve Yol Haritaları ile Form örneklerinin Paylaşılması
 18. Travmatik Durumlarda Yas Tepkileri (İntihar, Cinayet, Ani bebek ölümü, kürtaj, Hastalıklarda Terminal dönemler, kanser, vb.)
 19. Yas Danışmanlığında Kullanılabilecek
 20. Danışmanın Yas Süreci
 21. Yas danışmanlığı öncesi ilk görüşme
 22. Yas sürecine müdahale teknikleri, (örnek vakalar üzerinden )

Eğitimci Sibel Ustael

 1. Aile Danışmasında Özel Konular II-Riskli Danışan Gruplarıyla çalışma (4 saat)

      Eğitimci Tolga Nasuh Aran

 1. Aile Danışmasında Kültüre Duyarlı Danışmanlık (8 saat teori)

      Eğitimci Tolga Nasuh Aran

 1. Aile Danışmanlığında Etik (4 saat teori)
 2. Etik Tanımı
 3. Ahlaki Gelişim Süreci
 4. Etik Kuralları
 5. Etik Sistemleri
 6. Amaçlanan sonuç etiği
 7. Kural etiği
 8. Toplumsal sözleşme etiği
 9. Kişisel etik
 10. Sosyal yaşam etiği vb.
 11. Etik Toplum İlişkisi
 12. Etik Değerlere Uygun Davranışların Sonuçları
 13. Etik Sorgulama
 14. Toplumsal Yozlaşma
 15. MESLEKİ ETİK
 16. Mesleki Etik Kavramı

Eğitimci Tolga Nasuh Aran

 1. Araştırma Teknikleri (8 saat teori)
  1. Bilim ve Bilimsel Bilgi
  1. Bilimsel Araştırmanın Amaç ve Çeşitleri
  1. Araştırmanın Planlanması
  1. Araştırma Yöntemleri
  1. Veri Çeşitleri ve Veri Toplama Yöntemleri
  1. Verilerin Düzenlenmesi ve Analizi
  1. Araştırmanın Kısımları
  1. Kaynak ve Dipnot Gösterme Kuralları
  1. Metin Aktarımları
  1. Tablo Şekil ve Grafikler
  1. Etkili Yazma ve Yazım Kuralları
  1. Noktalama İşaretleri
  1. Bitişik Yazılması Gereken Kelimeler
  1. Ayrı Yazılması Gereken Kelimeler

Eğitimci Murat Ellez

TEORİK: 300 SAAT

UYGULAMA: 120 SAAT

SÜPERVİZYON:30 SAAT

TOPLAM: 450 SAAT

Not: 24 Nisan 2020 Cuma günü saat: 17.30 da Sertifika Programına kayıt yaptıran kursiyerlerle Program hakkında genel bir bilgi görüşme yapılacaktır.

Ücret: 5000 TL. (KDV dahil)   isteyene 5 taksit yapılır.

Kayıt Yeri : PSY-Q Eğitim Danışmanlık Karşıyaka Tel: 0 50505815774

Gerekli evraklar ile ( ….. Bankası  …… Şubesi ……………… (Iban TR……………………..)  nolu hesaba yatırıldığına dair banka dekontu [Kredi Kartı ile ödeme yapmak isteyenler, PSYQ Akademi’den yapabilirler. 

Web Tasarım : EBASOFTWARE